Instructie opsturen kopie paspoort

In verband met berichten aangaande fraude met kopieën van paspoorten en identiteitsbewijzen hebben wij de berichtgeving hieromtrent van binnenlandse zaken overgenomen.

de kopie van het paspoort hebben we nodig voor de volgende twee doeleinden:

1. Het reserveren van de tickets.

Hierbij moet de tenaamstelling hetzelfde zijn als op paspoort of identiteitsbewijs.

2. Verlies van reisdocument in Kenia

Mocht iemand in Kenia zijn/haar paspoort verliezen dan hebben wij een kopie om aan te tonen dat jullie wel een geldig document hadden.

Schrijf op de kopie

• dat het een kopie is,

• voor wie of welk product de kopie bedoeld is, (bv. DDC)

• de datum waarop je de kopie afgeeft,

• streep je burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook- nummers onderaan.

Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bank of zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering. Hotels en reisorganisaties hebben je burgerservicenummer niet nodig.

Er is een ID kopie app van de overheid. Hiermee kun je snel en eenvoudig een kopie maken.

LET OP:

Om een visum aan te vragen is een paspoort nodig. Een identiteitsbewijs voldoet niet.

Aangezien een paspoort 6 maanden NA vertrek uit Kenia nog geldig moet zijn, raden wij jullie aan dit 6 weken voor het vertrek in orde te laten maken.