De Stichting heeft van de Belastingdienst de status van ANBI gekregen (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN nummer 819106331. Deze status betekent dat uw donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van uw inkomen. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als ze zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Hiervoor gebruiken we het standaardformulier van de Belastingdienst. Door hier hier te klikken kunt u het formulier downloaden.
Conform ANBI vereisten vermelden de statuten dat de stichting geen uitkeringen mag doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

Overige ANBI verplichtingen zoals jaarverslag/beleidsplan en jaarrekening  zie elders op deze site.