Dit zijn wij.

Tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden wordt vaak onderschat. Vastgesteld kan worden dat slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op de algehele conditie. Door gebrek aan tandheelkundige hulp is deze zorg voor de inwoners buiten de steden nauwelijks beschikbaar. Hoewel er door charitatieve instellingen medische projecten worden opgezet, bieden deze niet altijd de mogelijkheid hiervan te profiteren. DDC zendt twee maal per jaar teams uit naar het zuidelijke deel van Kenia om daar tandheelkundige hulp te verlenen op scholen. Daarnaast heeft DDC twee klinieken waar COHO's (Community Oral Health Officer) werken. Tegen een geringe vergoeding kan iedereen zich er laten behandelen.
Uit de ervaring van de afgelopen jaren is gebleken, dat het preventieve programma met betrekking tot de mondhygiëne zeer succesvol is bij kinderen. DDC richt zich hiermee dus vooral op de jeugd. Door het geven van voorlichting en instructie, aangepast aan de lokale omstandigheden, wordt geprobeerd de preventie te optimaliseren. De behandelingen van hun pijnklachten zijn voor de kinderen een verlichting. Kinderen, die pijn hebben, slapen en eten niet, gaan dan niet meer naar school en leren dus niet. De bevolking is erg blij met alle hulp en zorg.

De organisatie.

Rob Snoep
Bestuurslid, tandarts
Marjon Santema
Bestuurslid, tandarts
Hein de Bont
Voorzitter
Peter Brouwer
Penningmeester
Heidi Peeters
Secretariaat, mondhygiëniste

Ondersteuning.

Financiële Administratie: Anja Wiersma-Vos
Social Media: Heidi Peeters
Website: Heidi Peeters

Raad van Advies.

Maren De Wit
Margo Houwing

Kascommissie: Frenk Nitzsche en Pieter van Scherpenzeel