Dutch Dental Care tekent driejarig sponsorcontract met Famed

Met ingang van 1 januari 2018 is Famed hoofdsponsor van Dutch Dental Care Foundation (DDC). Op 20 februari 2018 is onderstaand persbericht
verschenen waarin de samenwerking bekend werd gemaakt. Wij verheugen ons op de samenwerking.

DDC is een stichting die belangeloos met eenvoudige middelen curatieve en preventieve tandheelkundige hulp verleent
aan kinderen in Zuid-Kenia. Voor de financiering van onder andere apparatuur en klinieken is DDC
afhankelijk van donaties van particulieren en stichtingen en sponsoring door bedrijven. Met een driejarig
sponsorcontract biedt Famed de stichting de zekerheid om ook de aankomende jaren de noodzakelijke,
tandheelkundige hulp te verlenen aan kinderen in Zuid-Kenia.
DDC bestaat inmiddels tien jaar. In deze afgelopen tien jaar heeft DDC ruim 50.000 kinderen gezien en behandeld. Gebleken
is dat deze tandheelkundige zorg een positief effect heeft. DDC streeft ernaar om twee keer per jaar tandheelkundige
teams naar Kenia te sturen, waar op geselecteerde scholen kinderen worden nagekeken en indien nodig worden
behandeld. Deelnemers aan de uitzendingen van DDC zijn tandartsen, kaakchirurgen, assistentes, mondhygiënisten en
algemene ondersteuning. Zij gaan allen op vrijwillige basis en op eigen kosten mee. Naast de uitzendingen heeft DDC twee
klinieken die inmiddels bemand worden door zogeheten Community Oral Health Officers afkomstig uit Kenia zelf. DDC
houdt toezicht op de kwaliteit van werken in deze klinieken door middel van wekelijkse rapportages en te zorgen voor de
aanschaf van de juiste materialen en investeringen van benodigde apparatuur. Het streven is dat beide klinieken op termijn
zelfvoorzienend worden.
Preventieprogramma
Met name het preventieve programma met betrekking tot de mondhygiëne is zeer succesvol bij de kinderen. Margriet Bot,
Voorzitter DDC: “Door het geven van voorlichting en instructies, aangepast op de lokale omstandigheden, wordt
geprobeerd de preventie te optimaliseren. Zo krijgen de kinderen poetslessen, wordt er uitgelegd wat een behandeling bij
de tandarts inhoudt en wat de invloed is van gezonde voeding op het gebit. De lokale bevolking is elk jaar opnieuw zo blij
met alle hulp en zorg. Dat geeft ons echt energie. Ik ben dan ook zeer blij met het sponsorcontract met Famed. Dit contract
geeft ons de zekerheid om die werkzaamheden ook de komende drie jaar te kunnen blijven doen.”
Zorg toegankelijk maken voor wie zorg niet direct toegankelijk is
Bart Hogendoorn, CEO van Famed: “Toen ik hoorde over de stichting en voor het eerst sprak met Margriet Bot was ik direct
enthousiast. Het is prachtig om te zien hoe de stichting de tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden serieus wil
aanpakken. Een geweldig mooi initiatief dat goed past bij onze ideologie over het van betekenis zijn voor mens en
maatschappij. Met onze dienstverlening willen we niet alleen een centrale rol spelen bij het optimaliseren van de
betaalbaarheid, efficiëntie en toegankelijkheid van de zorg, maar willen we zeker ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit
van zorg. Oók voor diegenen voor wie zorg niet direct toegankelijk is. Juist daarom sponsoren wij dit initiatief. Wat is nu
mooier dan de mondhygiëne én daarmee de algemene gezondheid van kinderen in Zuid-Kenia te verbeteren?”
Over Famed
Famed bestaat sinds 1988 en ontzorgt inmiddels meer dan 4.600 zorgaanbieders van hun financiële administratie. Dit helpt
zorgaanbieders hun (medische) vak nog beter te vervullen, verlost van alle factureringszorgen en met blijvend tevreden
zorgconsumenten en zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie: www.famed.nl
Over Dutch Dental Care Foundation
Dutch Dental Care Foundation is een stichting, opgericht om in Kenia belangeloos met eenvoudige middelen curatieve,
preventieve tandheelkundige hulp en educatie te verlenen in de ruimste zin van het woord. De stichting is een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) en gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie zie: www.dutchdentalcare.nl
—————————————————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:
Famed
Francien Spruijt (Marketing & Communicatie)
E: f.spruijt@famed.nl
Dutch Dental Care Foundation
Marjon Santema (Bestuurslid en tandarts)

Heidi Peeters

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *